Προαγωγή Εθελοντριών Μακράς Θητείας

 

1379/2010 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Εθελοντές Μακράς Θητείας. Προϋποθέσεις κατάταξης γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν υφίσταται παραβίαση της αρχής της ισότητας σε περίπτωση μη προαγωγής Εθελοντριών, εφόσον κατατάχθηκαν ως Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης και εντάχθηκαν μετά από αίτησή τους στο θεσμό Εθελοντριών Μακράς Θητείας με το βαθμό που έφεραν και προήχθησαν στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής τους στο βαθμό τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αφού οι Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης, που μονιμοποιούνται ως Εθελοντές Μακράς Θητείας, αποτελούν ειδική κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού, για την οποία ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του π.δ/τος 21/1991 κι όχι αυτές του άρθρου 12 του ν.δ/τος 445/1974, που αφορούν τις προαγωγές των Υπαξιωματικών των Ε.Δ. εν γένει και ορίζουν διαφορετικό χρόνο παραμονής.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!