Δημοσίευση στον τύπο χωρίς άδεια

 
573/2005 Συμβούλιο της Επικρατείας: Δημοσίευση χωρίς άδεια στον τύπο γνώμης αξιωματικού - Ελευθερία γνώμης και τύπου - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 1 στοιχ. Β άρθρου 7 και παρ. 2 εδ. εδ. γ’ περ. 4 Κανονισμού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αεροπορίας - Οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 στοιχ. β’ και 9 παρ. 2 εδ. γ’ περ. 4 του Κανονισμού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αεροπορίας (π.δ. 178/1977), με τις οποίες προβλέπεται αντιστοίχως ότι απαγορεύεται στους στρατιωτικούς να προβαίνουν σε δηλώσεις στον τύπο ή να δημοσιεύουν οτιδήποτε σ’ αυτόν χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής ’μυνας και ότι συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα η χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας δημοσίευση οποιασδήποτε γνώμης δια του τύπου ή άλλου μέσου, είναι ανίσχυρες ως αντικείμενες στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ . (ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ)
 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!