Απονομή νέας ειδικότητας σε ΕΠ.ΟΠ

282/2015 Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Απονομή νέας ειδικότητας σε Επαγγελματία Οπλίτη λόγω μεταβολής της σωματικής του ικανότητας από Ι/1 σε Ι/2 πριν την μονιμοποίησή του. Ο Επαγγελματίας Οπλίτης, που κρίνεται ως σωματικής ικανότητας Ι/2 και παράλληλα ως ικανός για την ενεργό υπηρεσία, δεν απολύεται, αλλά διατηρείται στις τάξεις του στρατεύματος, κατόπιν απονομής νέας ειδικότητας, συμβατής τόσο με τη νέα κρίση της σωματικής του ικανότητας ως Ι/2 όσο και με τις γραμματικές του γνώσεις, χωρίς δέσμευση από τις ειδικότητες της προκήρυξης, με βάση την οποία προσελήφθη. Εάν, όμως, διαπιστωθεί με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση του αρμοδίου οργάνου, ότι δεν είναι εφικτή η απονομή άλλης ειδικότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε απολύεται από το Σώμα των Επαγγελματιών Οπλιτών. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπηρετούντες στις Ειδικές Δυνάμεις Επαγγελματίες Οπλίτες. (ομοφ.)

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση:  Μαυρομιχάλη 21,
                    ΤΚ 10680
                    Αθήνα

Τηλεφωνο:  2103607401
Fax:             2103607407
Mail

Που βρισκόμαστε

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!